Sarah I.

  • 5' 7"
  • 32"
  • 26"
  • 38"
  • 9
  • 4 US / 8 UK / 36 EU
  • Blonde - Dark
  • Blue